شمارش خوشه‌ای - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شمارش خوشه‌ای

  1. یک تکنیک خال‌شماری است که توسط جک کیسان ابداع شده و شامل جابجایی ذهنی مهره‌ها برای رسیدن به الگوهایی از موقعیت‌های مرجع است که با انجام این فرآیند مجموع خال‌ها برای جمع سریع و آسان در بیشتر اوقات به عدد صفر ختم شوند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه