موقعیت متراکم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت متراکم

  1. موقعیتی که چند خان ساخته شده با تعدادی شکاف در جوار هم قرار گرفته‌اند. موقعیت های متراکم قدرتمند هستند زیرا به کمک مهره‌های ذخیره می توان به راحتی خان‌های جدید را ایجاد کرد و خان‌های عقب را می توان با خیال راحت شکست.

زبان‌ها
ثبت ترجمه