تحکیم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تحکیم

  1. برای کاهش تعداد مهره‌های تک یک بازیکن که اغلب در رقابت پیش افتاده است یک داو پیشنهاد می‌دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید