شمارش موقعیت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شمارش موقعیت

  1. برای رتبه‌بندی خال شمار بازیکنان تا مشخص شود چه کسی تا چه مقدار در مسابقه پیشتاز است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه