گذرگاه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گذرگاه

  1. حرکت یک مهره از یک چارک تخته به چارک مجاور.

زبان‌ها
ثبت ترجمه