عدد مرده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

عدد مرده

  1. یک عدد مشخص تاس که در موقعیت فعلی قابل بازی کردن نیست. کشتن یک عدد را ببینید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه