ساعت دیجیتال - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ساعت دیجیتال

  1. یک ساعت شطرنج الکتریکی که با نمایشگرهای دیجیتالی زمان باقی مانده برای هر بازیکن را نشان می دهد. نمایشگر زمان 00:00 را هنگامی که زمان بازیکن تمام شده باشد، نشان می دهد. ساعت‌های دیجیتال معمولاً دارای ویژگی [تأخیر زمانی] (#time-delay) هستند که آن‌ها را برای تخته نرد بسیار مناسب می‌کند.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه