خلاص - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خلاص

  1. به قطع تمامی تماس‌ها و تبدیل شدن بازی به یک رقابت سرعت محض اشاره دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه