بخش - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بخش

  1. یکی از بخش‌های یک تورنمنت که در آن بازیکنان بر اساس توانایی و تجربه در آن بخش قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، یک تورنمنت ممکن است دارای یک بخش برای تازه‌کاران، بخشی برای بازیکنان متوسط و یک بخش آزاد داشته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه