بخش تازه کار - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بخش تازه کار

  1. بخشی از یک تورنمنت که برای ضعیف‌ترین بازیکنان، به‌ویژه آنهایی که تمایلی به رقابت با افراد قوی‌تر ندارند و یا هزینه ورودی مایل به پرداخت هزینه‌ی ورودی پایین‌تری هستند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه