بخش آزاد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بخش آزاد

  1. بخش اصلی یک تورنمنت؛ بخشی که هر بازیکنی می‌تواند در آن ثبت‌نام کند. همچنین به آن بخش قهرمانی نیز گفته می شود، معمولاً بیشترین هزینه ورودی و بزرگترین جوایز را دارد و قوی‌ترین بازیکنان را جذب می کند.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه