قرعه کشی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قرعه کشی

  1. تعیین تصادفی رقبا در یک تورنمنت. به جهت تعیین اینکه چه کسانی باهم بازی خواهد کردو یا چه کسی بای دریافت می‌کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه