بای (استراحت) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بای (استراحت)

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید