بای (استراحت) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بای (استراحت)

  1. "[همانند "go by".]  موقعیت بازیکنی در تورنمت که بدون بازی کردن به دور می‌رود. استراحت‌ها بطور رایج در دور اول تورنمنت‌هایی که با روش حذفی برگزار می‌شوند اتفاق می‌افتد تا برای دور دوم بازی تعداد بازیکنان دقیقا برابر با یکی از توان‌های عدد ۲ برسد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه