رها کننده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

رها کننده

  1. [در سرور‌های آنلاین: بازیکن xxx اتصالش را قطع کرد.] بازیکنی در سرور تخته نرد که با بطور عمدی مسابقه را ترک می‌کند تا از کاهش رتبه خود جلوگیری کند. این در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازیکن باخت خود را پذیرفته باشد.

    در سرور نکست‌گمون بازیکن باید از دسترسی پایدار اطمینان حاصل کند، چرا که در هر صورت بازنده امتیاز از دست می‌دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه