نسبت دیر و زود - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نسبت دیر و زود

  1. مقایسه هزینه‌‌ی دو برابر کردن اندکی قبل تر از نقطه رها کردن حریف در مقابل اندکی بعد‌تر از نقطه‌ی رها کردن او. این عدد بسته به امتیاز مسابقه، مقدار مکعب و شانس مارس کردن در بازی فعلی متفاوت است. این برای تعیین اینکه یک بازیکن با چه سرعتی باید داو بدهد تا از دست رفتن بازارش جلوگیری کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه