معادل ارزش خالص بازی پولی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

معادل ارزش خالص بازی پولی

  1. ارزش خالص با مکعب که با تبدیل خطی نرمال شده باشد به طوری که برنده شدن در یک بازی تکی در مقدار فعلی مکعب به میزان +۱ و باخت یک بازی در مقدار فعلی مکعب به میزان -1 گزارش می‌گردد. ارزش خالص EMG معمولاً در بازی مسابقه برای مقایسه اندازه خطاها در دست‌های مختلف در آن مسابقه استفاده می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه