فرار - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

فرار

  1. به پیش راندن یک دونده در شرایط ایمن یا عبور دادن مهره از یک راهبندان گفته می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه