رتبه‌بندی FIBS - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

رتبه‌بندی FIBS

  1. عددی مرتبط به هر بازیکن که بر اساس رکورد عملکردش در برابر سایر بازیکنان دارای رتبه سنجیده می‌شود. هر بازیکنی با رتبه ۱۵۰۰ شروع می‌کند، امتیاز با پیروزی بالا می‌رود و وقتی می‌بازید از آن کسر می‌شود. حجم تغییر آن بستگی به این دارد که مدعی پیروز شود* (تغییر کمتر)* و یا اینکه بازیکن (ضعیف‌تر)[#underdog] موفق به شکست حریف شود* (تغییر بزرگتر)*.

    نگاه کنید به: فرمول رتبه بندی FIBS.

زبان‌ها
ثبت ترجمه