مسابقه‌ی نهایی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مسابقه‌ی نهایی

  1. آخرین match که برنده نهایی یک تورنمنت حذفی را مشخص می کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه