سلسله - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سلسله

  1. نموداری که نشان می‌دهد کدام بازیکنان در تورنمنت حذفی با یکدیگر بازی می‌کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه