ثبات کردن مسابقه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ثبات کردن مسابقه

  1. جایگزینی برای بازی مسابقه‌ای که در آن دو بازیکن با مقداری پول از پیش تعیین شده یا امتیاز شروع به بازی می‌کنند و با استفاده از میز شرط‌بندی تا جایی قمار می‌کنند که یکی از آنها هر چیزی را داشته از دست بدهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه