خان طلایی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان طلایی

  1. خان-پنج حریف، بهترین گزینه برای لنگر گیری می‌باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه