بیرون کشیدن آزمندانه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بیرون کشیدن آزمندانه

  1. حالتی در برخی از برنامه‌های رایانه‌ای و سرورهای تخته نرد که در آن رایانه به‌طور خودکار بیشترین تعداد مهره‌های ممکن را از بازی بیرون می‌کشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه