پشت دست - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پشت دست

  1. به معنای تماشای یک بازی یا مسابقه.

  2. به فردی که در طول بازی در گوش یکی از بازیکنان پچ پچ کند (رفتار نادرست در یک تورنمنت).

زبان‌ها
ثبت ترجمه