تورنمنت ناک اوت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تورنمنت ناک اوت

  1. نوعی تورنمنت که در آن تا زمانی که شکست بخورید به بازی ادامه می دهید. یک تورنمنت حذفی.

زبان‌ها
ثبت ترجمه