قوانین حرکت‌های مجاز - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قوانین حرکت‌های مجاز

  1. قاعده ای که می گوید در صورت انجام بازی غیرمجاز باید پیش از ادامه‌ی بازی به آن اشاره کنید و جایگزین آن حرکت صحیح را انجام دهید. این با قاعده معمول متفاوت است، بدین شکل که حریف امکان جلوگیری از اصلاح حرکت غیرمجاز را ندارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید