قوانین حرکت‌های غیرمجاز - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قوانین حرکت‌های غیرمجاز

  1. قانون استاندارد در تخته نرد بدین صورت است که: اگر بازیکنی بازی غیرمجاز انجام دهد، حریف این گزینه را دارد که اجازه دهد خطا بدون تغییر بماند یا درخواست انجام بازی صحیح را بدهد. او باید قبل از پرتاب کردن تاس این درخواست را ارائه کند تا قبل از شروع نوبت خودش اینکار انجام بگیرد. پس از اعلام درخواست اصلاح، بازیکنی که حرکت غیر مجاز انجام داده می‌تواند هر حرکت دیگری که منطبق با قوانین بازی باشد را انجام دهد.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه