گرفتن اجباری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گرفتن اجباری

  1. در یک مسابقه و در بازی‌های پسا-کرافورد، اگر به بازیکن جلو افتاده داو پیشنهاد شود، در حالی که بازیکن عقب افتاده برای پیروزی نیاز به [امتیاز (4)](# point) فرد داشته باشد، بازیکن پیش افتاده تقریباً همیشه باید داورا بپذیرد. به عنوان مثال، به عنوان بازیکنی پیش افتاده در برابر حریفی که ۵ امتیاز عقب است، گرفتن مکعب و از دست دادن دو امتیاز به این معنی است که حریف هنوز به دو بازی (یا یک مارس) برای برنده شدن در مسابقه نیاز دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه