جدول ارزش خالص مسابقه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جدول ارزش خالص مسابقه

  1. نموداری که احتمال برنده شدن یک مسابقه را در امتیازهای مختلف نشان می دهد. جداول ارزش خالص مسابقه بر اساس تعداد امتیازهایی که هر بازیکن هنوز برای برنده شدن در مسابقه نیاز دارد، تنظیم می شود. ستون و ردیف اول نشان دهنده بازی کرافورد است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه