میزری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

میزری

  1. یک سویه‌ی تخته نرد که در آن هدف این است که دیرتر از حریف خود مهره‌های خود را از بازی بیرون بکشید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید