مدیریت پول - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مدیریت پول

  1. انتخاب مناسب شرط برای انجام بازی به نحوی که از سرمایه شما بیشتر نشود. مدیریت پول دو هدف را دنبال می‌کند: اطمینان از اینکه سرمایه‌ی شما در طول مسابقه کافی است و همچنین با از بین بردن بخشی از استرس ناشی از دست رفتن پول، بازی را سرگرم کننده تر می‌کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه