حرکت در گوشه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

حرکت در گوشه

  1. یک حرکت از تختِ بیرونی حریف به تختِ بیرونی خود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه