حرکت به بالا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

حرکت به بالا

  1. حرکتی رو به جلو در خانه‌ی حریف.

زبان‌ها
ثبت ترجمه