سطح تازه‌کار - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سطح تازه‌کار

  1. بازیکنی که در تخته نرد تازه وارد است.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه