ایمن سازی مهره - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ایمن سازی مهره

  1. فراری دادن مهره از خطر زده شدن.

زبان‌ها
ثبت ترجمه