تنگنا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تنگنا

  1. بهره بردن از حرکت اجباری حریف. شما حریف را در موقعیتی می‌گذارید که تنها حرکتی در دسترس او، موجب آسیب دیدن موقعیت مهره‌هایش شود. در بیشتر اوقات این بدان معنی است که او مجبور می شود زودتر از آنچه که می‌خواهد، یک خان دفاعی ارزشمند را بشکافد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه