بازی ساختاری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی ساختاری ثبت ترجمه

  1. بازی‌ای که موجب ساختن یک خان قوی شود.

انصراف
ثبت ترجمه با تشکر از حمایت شما، لطفا ابتدا وارد حساب خود شوید