بازی ساختاری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی ساختاری

  1. بازی‌ای که موجب ساختن یک خان قوی شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه