بازی ساختاری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی ساختاری به زبان English

Structural Play

  1. A play which makes a strong point.

بازگشت

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید