تاولی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تاولی

  1. نام یونانی برای بازی هایی که روی تخته نرد انجام می شود. اینها معمولاً شامل پورتس، Plakoto و فگوا هستند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه