بی‌ثباتی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بی‌ثباتی

  1. معیاری برای اینکه احتمالاً تا چه میزان ارزش خالص یک موقعیت در یکی دو تاس بعدی تغییر خواهد کرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید