داوطلب یک شلیک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

داوطلب یک شلیک

  1. رها کردن یک مهره‌ی تک با هدف مشخص در محدوده‌ای که احتمال زدن آن وجود داشته باشد، پیش از آنکه شرایط طوری باشد تا مجبور به رها کردن یک مهره‌ی تک شود در وضعیت خطرناکتر شوید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید