بزرگ‌تر از معمول - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بزرگ‌تر از معمول

  1. یک خطای بازی با مهره و یا خطای بازی با مکعب که بیش از ۰.۱ امتیاز از ارزش خالص EMG هزینه داشته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه