موقعیت اکشن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت اکشن

  1. موقعیتی که در آن یکی از بازیکنان به دلیل شانس بالای زدن مهره‌ی تک حریف، پیشنهاد داو می‌دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه