ارتش - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ارتش

  1. صف‌آرایی مهره‌های بازیکنان به شکلی که به همکاری مسیر حریف را مسدود و به او حمله می‌کنند تا خیال راحت به سمت خانه حرکت کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه