بازی بی‌احتیاط - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی بی‌احتیاط

  1. انجام یک حرکت که موجب ایجاد یک یا چندین مهره‌ی تک می‌شود و حریف به راحتی می‌تواند آن‌ها را بزند. مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه