در جهت عقربه‌ی ساعت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

در جهت عقربه‌ی ساعت

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید