خلاف جهت عقربه‌ی ساعت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خلاف جهت عقربه‌ی ساعت

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید