خان مسدود - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان مسدود

  1. یک خان (۱)که دو یا چند مهره بر روی آن قرار گرفته باشد، سد یا یک لنگر.

زبان‌ها
ثبت ترجمه