شلیک بازگشت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شلیک بازگشت

  1. فرصتی برای زدن مهره‌ی تک حریف در حالی که او در نوبت قبل شما را زده باشد. به ویژه، زدن مهره‌ی تک حریف با وارد شدن از پیشخوان.

زبان‌ها
ثبت ترجمه